Bisika ya bosalisi pasi ya makolo (Limb Pain Unit)

Kotiama ya esika ya kosalisaka bato oyo bakozalaka kowutaka ndako na pasi ya makolo na ba centre mpe ba hopital

LIMB PAIN UNIT EFVM Programm zur Etablierung von Beinschmerzambulanzen in enger Kooperation mit Kardiologen, Gefäßchirurgen, Angiologen

Lolenge moko na bisika ya bosalisi  na  pasi  ya tolo (CHEST OPAIN UNITS) oyo lelo’yo epalangana bipayi na bipayi. EFVM emipesi na kofandisaka bisika ya bosalisi pasi ya makolo (LIMB PAIN UNITS) na ba hopital ya minene (na Allemagne, kanti ya ba hopital ebengami Maximalversorger) mpe na  ba kiliniki ya ba université.

Ezali solo ete na Allemagne mobimba ba centre ya bosalisi mikono ya botamboli makila na nzoto ezali ebele oyo esangisi ba hopital ebele ya minene pene na kokokana na makambo etali bisaleli ya komona na bilili ya radio, ya munganga, kovimba misisa ya botambolisi makila. Na solo, mbala mingi boyokani oyo esalemaka malamu penza te, pona kozanga koyokana malamu na lolenge ya bosalisi. Lisalisi ya minganga na bato ya misala misusu epayi ya babeli mikono ya botambi makila na  nzoto mobimba ezali tango nioso likambo ya kobeta mondenge. Ba bisika ya kosalisa pasi ya makolo bizali kosangisa basalisi mikono ya motema pe ba oyo ya misisa na lisusu ba oyo basalaka lipaso ya misisa ya botambolisi makila na nzoto po na kopesa nzela ya komona lolenge nini ya bilembo moko na moko ya bipayi nzoto ya bato na bokono esukeli. Kobongisa bisika ya bosalisi babeli pasi ya makolo esengeli emema na kobongisa lolenge ya kosalisaka mikono ya botamboli ya makila na nzoto na bingumba ya minene pe ba mboka.

LIMB PAIN UNIT EFVM Programm zur Etablierung von Beinschmerzambulanzen in enger Kooperation mit Kardiologen, Gefäßchirurgen, Angiologen