Mikano na biso

EFVM ezali lisanga mpo na kokebisa mpe kobatela bokolongono ya motema mpe botamboli ya makila na nzoto. Wuta mibu ebele, minganga bakolisa makasi penza mayele mpe bisaleli ya bango mpo na kosunga bokolongono mpe kosalisa batu ebele ya bokono babika lisusu tango molayi na bomoyi.

Nzoka nde babeli ebele bazangi makoki ya kozwa nzela ya kosungama bango na bisaleli wana mpo  bakoka kobika bomoyi ya molayi.

Mpo na yango, esengeli kopesa nzela na minganga basunga bango. Kutu yango ezali mpe etinda ya bakambi bokolongono na bikolo nionso, na nzela ya bosangisi makoki  ya bato ebele penza mpo yango esengaka misolo miyike.

Boye, bokeseni ya makasi ezali komonana kati na bikolo ya Eropa mpe ya Afrika.

Nzoka nde ekozala libunga makasi kokanisa ete bato baye bazali na mikili ya poto bazali bango banso na makoki ya komisalisaka na minganga. Ndakisa na Allemagne, mituya ya bato bazali kokufa na pwasa na maladi ya motema bazali ebele na bituka ya Brandenburg, Saxe – Anhalt mpe Mecklemberg-Poméranie-Occidentale koleka bituka misusu ya Allemagne.

Ezali komonana ete bato na bokono bazali te kozwa bosalisi ya minganga lokola esengeli.

Likambo oyo ezali komonisama lisusu na molongo ya bato basili konuna, bakulutu ya bikolo wana ya poto. Ndakisa, bato na bokono ya kolemba ya mitema, bongo to mpe lisusu kolemba mokongo (ba reins) bazali kokoma se ebele koleka.

Boye, EFVM ezwa mokano ya kosunga bato oyo bafandi  mosika ya bingumba, na ba mboka mpo na kosunga bango bazwa mpe bosalisi ya ba minganga na biseleli na bango ya sika. Nde ntina ya bokeli lisanga EFVM.

Bitumba ya kosilisa bokeseni kati ya bingumba  mpe ba mboka na oyo etali lolenge ya kosalisa bato na bokono ya mitema. EFVM ezali mpe komipesa na mabongisi ya bokolongo miye bizali kosangisa bikolo ebele na molongo.

Lolenge moko na misala na ye na bamboka ya Allemagne, Fondation ezali kobeta sete mpo na kobongisa lisungi ya bokolongono ya baye bazali na makoki muke na bikolo ya ngeleya Sahara na Afrika. Bokolongono ya mama na mwana ezali kozwa bokebi  mingi na bitumba wana.

EFVM ezali mpe kotala na bokebi lisusu bokolongono ya bato na mibembo oyo batiki bikolo na bango mpo na kokende libela kobika na bikolo misusu, mingi penza baye bawuti Afrika mpo na kokota na poto.